söndag 9 september 2007

Modern arbetsrätt

Lagen om anställningsskydd kom 1974. Det har varit en lag som betytt mycket för svensk arbetsmarknad, på gott och ont. Den har skapat trygghet och bidragit till att många konflikter kunnat undvikas, genom att ha klara och tydliga regler vid uppsägningar. Samtidigt har arbetsmarknaden förändrats radikalt sedan 1974, då, under industrialismens guldålder var de flesta anställda utbytbara. Idag är nästan alla specialister på något sätt. Det gör att LAS kan bidra till att undergräva företagens konkurrenskraft genom turordningsregler som inte fungerar i praktiken. Idag använder man sällan LAS, istället köper företagen ut folk för verksamheten ska kunna fortsätta att fungera. Vi måste alltså förändra LAS, inte avskaffa den. Detta har varit en infekterad fråga i borgerligheten och i Folkpartiet. Därför är den kompromiss som Folkpartiets landsmöte kommit fram till alldeles utmärkt och framåtsyftande. Genom att företagen får undanta två personer gör man något åt de akuta problemen, samtidigt som man börjar arbeta med att skapa en ny, modern arbetsrätt. Se DN och SvD.

Inga kommentarer: