torsdag 13 september 2007

Förändrade sjukpenningregler

Enligt dagens DN Debatt föreslår regeringen ett stort antal förändrade regler i sjukförsäkringen. Det är välkommet att förändra ett system som i många stycken hittills lämnat den sjuke i sticket och det tycks finnas en hel del goda ansatser. MEN allt hänger på hur reglerna sedan kommer att användas i praktiken.

Ett utmärkt förslag, som för länge sedan borde varit en självklarhet, är att arbetsförmåga ska bedömas enligt samma kriterier av arbetsförmedling och försäkringskassa. Kanske kan man nu hoppas på att ingen längre ska falla mellan systemen! Förhoppningsvis kommer begreppet arbetsförmåga därigenom också att anpassas till de arbeten som finns på dagens arbetsmarknad och inte till ett teoretiskt enkelt jobb, som utrationaliserades på 80-talet.

Förslaget ger tydliga kontrollpunkter, när försäkringskassan under sjukskrivningen ska kolla tillfrisknande och arbetsförmåga. Det är mycket bra ur rehab-synpunkt. Det är också bra, om man temporärt kan arbeta med andra arbetsuppgifter hos sin egen arbetsgivare. Mer tveksam blir skrivningen, att man redan efter sex månader ska pröva arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden. Är det tänkt att man ska kunna tvingas att lämna sin arbetsgivare för att man bedöms (i teorin) kunna arbeta med något annat. Och kanske i ett läge där man – om man får tid – kan bli helt frisk i sitt egentliga yrke? Det är i så fall för tidigt, och i lågkonjunktur rent förödande att på så sätt tappa sitt jobb.

Att ge arbetsgivaren incitament till anställning av personer på väg tillbaka är bra. Det har saknats länge. I retoriken har det alltför länge låtit som om man kunde sätta likhetstecken mellan ett hos försäkringskassan avslutat ärende och en person som återgått i arbete. Från den villfarelsen är det dags att vakna upp.

Med denna rigorösa kontroll är det svårt att inse varför man ska sänka sjukpenningen till 75% efter ett år. Den som passerat nålsögat och beviljats sjukpenning längre än ett år kan rimligen inte arbeta och bör inte få sin ekonomi ytterligare försämrad.

Slutligen ska försäkringskassans resurser kunna användas för att ge snabbare vård. Försöksverksamheten med samordning var ju lyckad så det finns all anledning att fortsätta med detta.
Vill du läsa mer om förslaget så finns det på http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=691747 och vill du läsa ännu mer finns det massor av artiklar.

4 kommentarer:

christer.larsson26 sa...

Vad är ni för ena mesiga mjukisliberaler? Sänkningen av ersättningen till sjuka och handikappade och pensionärer är ett av de bärande momenten i kampen mot utanförskapet. 61-åringen som hasar fram på kryckor behöver den där lilla extra knuffen för att ta sig ur sin letargi och inställa sig hos af. De är rätt po de, som vi säger i Skåne. Mer sånt!

Lennart Nilsson sa...

Skönt med ironi...

Matte sa...

Det riktiga sveket är mot föräldralediga. Ingenstans i valdebatten tog man upp att man ville försämmra föräldrapenningen. Detta tycker jag är riktigt kass.

Lennart Nilsson sa...

Matte,
kan nog hålla med dig på den punkten... hoppas att man drar tillbaks det förslaget.